top of page

Πόρνη, Προδότης και Τριάκοντα αργύρια


"Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή,

τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν

ὀδυρομένη, μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει"...

Τροπάριο Κασιανής στον καθεδρικό ναό Απ. Βαρνάβα εν Λευκωσία 11.4.2023


Μ Ε Γ Α Λ Η ΤΡΙΤΗ εσπέρας: Στις εκκλησιές μας, κορυφαίο σε στίχους και μελωδία το δημοφιλές των ευσεβών τροπάριο της Κασσιανής μοναχής του 9ου αιώνα:

«Η εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα γυνή […] οίστρος ακολασίας, ζοφώδης τε και ασέληνος, έρως της αμαρτίας».

Υπέρ της μεταμεληθείσας πόρνης oi ικεσίες: «Αμαρτιών μου τα πλήθη και κριμάτων [κρίσεων] σου αβύσσους, τίς εξιχνιάσει ψυχοσώστα Σωτήρ μου;».

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ, όμως, στην μελωδούμενη υμνογραφία, είναι η αντίθεση στο δίπολο Πόρνη - Προδότης:

- Η πρώτη σθεναρώς εξυμνείται.

- Ο δεύτερος διαρκώς στιγματίζεται:

«Ήπλωσεν η πόρνη τας τρίχας σοι τω Δεσπότη,

ήπλωσεν Ιούδας τας χείρας τοις παρανόμοις,

η μεν λαβείν την άφεσιν, ο δε λαβείν αργύρια».


- Η ΠΟΡΝΗ εν κλαυθμώ ανεβόα, «δέξαι με μετανοούσαν και σώσον»

- Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ, μαθητής αχάριστος, λόγω φιλαργυρίας, την χάριν που έπνεε απεμπολών, δολίως εμελέτησεν, έναντι Τριάκοντα αργυρίων την διά φιλήματος παράδοση:

«Τί μοι θέλετε δούναι, καγώ παραδώσω υμίν εις το σταυρώσαι αυτόν;».


(α) Η ΜΕΝ Πόρνη, απ’ το βόρβορο της πιο κατάπτυστης κοινωνικής υποστάθμης βδελυρής αισχρότητας, «δάκρυα προχέουσα και οδυρομένη», εξιλεώνεται. Κι έκτοτε ως παράδειγμα προβάλλεται η μεταμέλειά της.


(β) Ο ΔΕ Προδότης Ιούδας ο Ισκαριώτης, από την τιμητικότατη θέση ενός εκ των Δώδεκα Μαθητών, καταπίπτει στο βόρβορο της αιώνιας διαπόμπευσης.


Σ Τ Ι Σ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ την Μεγάλης Εβδομάδας εντοπίζονται πενήντα τουλάχιστον αναφορές για την προδοσία που διέπραξε, φιλαργυρίας ένεκεν, ο Ιούδας και τα Τριάκοντα αργύρια που εισέπραξε για να διαπράξει την προδοσία.


- ΑΠΟ τη Μεγάλη Δευτέρα κιόλας και το «εις προδοσίαν εκίνησαν τον Ιούδα», μέχρι και της Μεγάλης Παρασκευής το «δεύρο δη, μιαρέ, φονευτά μαθητά και τον τρόπον της κακίας σου δείξον μοι, δι’ όν γέγονας προδότης του Χριστού».


- ΤΟΝ στηλιτεύει σωρηδόν και κατά ριπάς η υμνογραφία της Μεγάλης Πέμπτης:

«Τυφλούται τω πάθει της φιλαργυρίας», «ο δε παράνομος Ιούδας ουκ ηβουλήθη συνιέναι».


Πριν δε από το τέταρτο εκ των Δώδεκα Ευαγγελίων, ψάλλεται το, «έστησαν τα Τριάκοντα αργύρια την τιμήν του Τετιμημένου».


Μεγάλη Παρασκευή, με αηδία, θυμούνται τον Προδότη και τα Εγκώμια του Επιτάφιου:

«Μωρέ και τυφλέ πανολεθρότατε άσπονδε, τρισάθλιε, παράφρονα, πώς χρυσώ απεμπολείς τον φωταυγή;»


Π Ε Ν Τ Ε αιώνες πριν από τον Ιούδα, το 480 π.Χρ, αισχρότερος προδότης αναδείχθηκε ο Εφιάλτης ο Μαλιεύς.

Μετά την τριήμερη νικηφόρα άμυνα των Ελλήνων στα Στενά των Θερμοπυλών, μ’ επικεφαλής της ΕΛ.ΔΥ.Θ. (Ελληνικής Δύναμης Θερμοπυλών) τον Λεωνίδα της Σπάρτης κι ενώ βρισκόταν σε αμηχανία απόγνωσης ο βασιλεύς των Περσών Εισβολέων - Κατακτητών, έσπευσε αυτοπροσώπως το ανδράποδο «Εφιάλτης ο Ευρυδήμου ανήρ Μηλιεύς» στον Ξέρξη, πρόθυμος για προδοτική συναλλαγή.

Πρόδωσε τους υπερασπιστές της πατρίδας.

Και οδήγησε «περί λύχνων αφάς» (την ώρα που ανάβουν τους λύχνους) από την Ανοπαία Ατραπό του Καλλίδρομου όρους τις περσικές ορδές του Υδάρνη, στα νώτα των επί τριήμερο σθεναρώς μαχομένων Θερμοπύλαρχων Τριακοσίων Λακεδαιμονίων, «μέγα τι παρά βασιλέος δοκέων οίσεσθαι», καθώς περιέγραψε στο VII-213 της Ιστορίης του ο Ηρόδοτος το «κερδαλεώτερον» αντίτιμο της προδοσίας του Εφιάλτη: Αρχαιότερο συνώνυμο των Τριάκοντα αργυρίων.


- Ο ΜΕΝ ΙΟΥΔΑΣ, τελικά, «απέστρεψε τα Τριάκοντα αργύρια και απελθών απήγξατο», δηλαδή κρεμάστηκε, καθώς έγραψε ο Ματθαίος στο πέμπτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης (κζ΄ 3-32),


- Ο ΔΕ ΕΦΙΑΛΤΗΣ, επικηρυγμένος από τους Πυλαγόρες αντιπροσώπους των Αμφικτυόνων που συνεδρίαζαν στην Πυλαία, εκτελέστηκε τελικά απ’ τον Τραχίνιο Αθηνάδη, καθώς έγραψε ο Ηρόδοτος.


Σ Τ Η Ν ΙΣΤΟΡΙΑ των Ελλήνων και της χριστιανικής οικουμένης, στη συνείδηση των ανθρώπων, ουδεμία πόρνη έμεινε ποτέ κατάπτυστη. Ο Εφιάλτης όμως κι ο Ιούδας, έμειναν. Αμφότεροι, συνώνυμα του πλέον βεβορβορωμένου βορβόρου…


Καλήν Ανάστασιν και Καλή Λευτερία.

Λάζ. Α. Μαύρος Μεγ. Τρίτη 11 Απρ. 2023

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page